MUNKATÁRSAK
NYITÓLAP
Intézményvezető, mindkét szolgálat szakmai vezetője:
Farkasné Jurás Zsuzsanna szociálpolitikus, szakvizsgázott szociális munkás
Személyi feltétel áttekintése az intézményben Gyermekjóléti Szolgálat :
3 fő családgondozó: Majorné Szűcs Judit szociális alap, és szakvizsgázott pedagógus
Krucsó Józsefné szociális munkás Rácz Lászlóné szociális munkás
Családsegítő Szolgálat :
2 fő családgondozó: Barna István szociálpedagógus, adósságkezelő tanácsadó
Szikszai Zoltán szociálpedagógus, általános és családügyi mediátor 1 fő szociális asszisztens
Kerékgyártó Andrea kisgyermekgondozó-nevelő,gyermek - és ifjúságfelügyelő
1 fő utcai szociális segítő
Hadházyné Kovalik Beáta felsőfokú jogi asszisztens Külső tanácsadók, szakemberek, speciális szolgáltatásaink: Szolgálatunk minden hét csütörtökén jogi tanácsadást is biztosít klienseinek,
melyet Dr. Szabó Tamás jogász lát el a Böszörményi út 4. szám alatt található irodájában heti egy órában előzetes egyeztetés után. Simon Mihály a Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály munkatársa, fiatalkorú pártfogó felügyelő. Fogadó órája: Mindennap, kivétel kedd. 8:00 - 16:00-ig. a Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Az intézmény alapelvei: Prevenció, humánum, empátia, nyitottság, előítélet mentesség, önkéntesség, együttműködés, komplexitás, személyi -, emberi - és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása. Emelet az intézmény minden dolgozója, mindent megtesz azért, hogy a szociális munka etikai kódexét tiszteletbe tartsa, magára nézve kötelezőnek érezze, azért, hogy az emberi méltóságot meg ne sértse, mások értékeit tisztelje, és ezen értékek alapján végezze a mindennapi munkáját. RÓLUNK KAPCSOLAT HÍREK LETÖLTÉS MUNKATÁRSAK SZOLGÁLTATÁSAINK EGYÉB TUDNIVALÓK